Zobrazit ve vyhledávání navigaci

Navigace

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Hledat

Pravidla

Podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků

  1. Nadace smí hospodařit se jměním nadace jen v souladu s právním řádem České republiky a v souladu s účelem, pro který byla zřízena.
  2. O nadační příspěvek žádá písemně zákonný zástupce klienta DSR. Jde-li o právnickou osobu, podává žádost její statutární zástupce.
  3. O použití majetku a poskytování nadačních příspěvků rozhoduje v souladu s účelem nadace Správní rada podle pravidla definovaného ve stanovách pod bodem VII/10.

Zákon o nadacích a nadačních fondech