Zobrazit ve vyhledávání navigaci

Navigace

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Hledat

Nadace sestry Akvinely

Sestra Akvinela

Základním posláním této nadace je vytváření podmínek, směřujících ke zkvalitnění života klientů Domova svaté Rodiny, a to zejména poskytováním nadačních příspěvků v oblasti sociální, zdravotní, výchovné, vzdělávací a kulturní.


Slabí mají velký problém nalézt své místo ve společnosti. Obraz ideálního člověka jako někoho silného a schopného odstavuje staré, nemocné a méně schopné…. ti, které z normálního života společnosti vylučujeme, tedy lidé s postižením, nám mohou dát hluboké lekce. Pokud je přijmeme, našemu životu prospějí a celému světu budou nesmírným přínosem.

Jean Vanier „Cesta k lidství“


Cokoli jste (ne)udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste (ne)udělali.

(srov. Mt 25,40.45)