Zobrazit ve vyhledávání navigaci

Navigace

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Hledat

Historie

Všude mezi námi žijí lidé, kteří potřebují naši pomoc, neboť nejsou schopni sami se o sebe postarat, a také naši lásku, která jim pomáhá v jejich mnohdy nelehkém životě. Mnozí z nás těmto lidem, ať už postiženým mentálně či fyzicky, zcela obětavě a laskavě pomáhají, avšak síly jedinců nejsou nevyčerpatelné.

Dagmar HavlováProto vyvstala potřeba vytvoření zázemí, v němž by se dostalo našim bližním potřebné péče a lásky i v případě, že jejich nejbližší se již nebudou moci o ně postarat. Jedním takovým domovem pro naše "děti" se stal Domov svaté Rodiny, který vznikl v říjnu 1991 nejprve v rekonstruované budově bývalých jeslí na Petřinách v Praze 6 a později v červenci 2000 byl rozšířen o nově zrekonstruovanou budovu bývalé libocké školy (též Praha 6).

O založení tohoto Domova s celoroční péčí o osoby mentálně postižené se zasloužila Česká katolická charita. Rekonstrukce provedly firmy NOVUM, atelier A+R a firma REMOPRAG. Obě budovy byly slavnostně vysvěceny otcem kardinálem Miloslavem Vlkem. Na postupném vybudování obou budov se podílela celá řada drobných i větších dárců.

V budově na Petřinách je umístěno 45 klientů a v Liboci 36 klientů. Součástí objektů je kaple sv. Kříže, rehabilitační prostory, kuchyně, jídelny, vlastní prádelna a žehlírna, sklady a dílny a ubytovny pro zaměstnance.

Objekt v Liboci navštívily mnohé známé osobnosti - četní církevní představitelé, manželky českého a slovenského prezidenta, belgická královna.

Dagmar HavlováProtože takovýto Domov je potřeba zabezpečit pro doby finanční nejistoty, začaly se přirozenou cestou vytvářet podmínky k založení nadace, která by zkvalitňovala a podporovala život klientů. Dosavadní vize se začala stávat skutečností ve chvíli, kdy matka jednoho z klientů DSR Mgr. Marie Bublová nabídla finanční prostředky potřebné k založení nadace. Blízcí DSR a myšlence nadace vzápětí připravili potřebné, a nadace, zřízená právě Mgr. Marií Bublovou, která složila nadační jmění, byla na základě návrhu na zápis, obsahujícího předepsané doklady, zapsána do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze k 30.11.2001 pod názvem Nadace sestry Akvinely.

Nadace byla nazvána podle sestry Akvinely, jež se zásadně podílela na péči o klienty, a jež stála u zrodu celého Domova sv. Rodiny.

Založení této nadace vzniklo ze zcela ušlechtilých pohnutek, což jistě povede k jejímu rozkvětu a růstu.