Parte

Vážení,

Sdělujeme Vám smutnou zprávu,

že nás opustila ve velmi požehnaném věku pí Bublová.